Bedste kort over Gribskov


 

Kortbogen sælges separat.
Ud fra Skov- og Naturstyrelsens digitale kort er udarbejdet et 20-siders bogkort i målestok 1:10.000 med kulturspor og et stort historisk navnemateriale påført.
Kortsiderne er blevet udviklet gennem det meste af bogprojektets 3-årige periode, og mere end 3.000 rettelser, tilføjelser og justeringer er foretaget. Læseligheden og det grafiske indtryk har haft høj prioritet i valget af farver og signaturer.

Utvivlsomt det bedste kort over Gribskov!


 SE EKSEMPLER PÅ OPSLAG