Storværk om Gribskov


 

Blev revet væk i 2009!
Tre års intensivt arbejde på Rigsarkivet og i andre statslige arkiver af seniorforsker Flemming Rune fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet har resulteret i et tobindsværk på 736 sider og 935 billeder samt en kortbog på 32 sider.
Det er landskabets, træernes og naturens historie, der fortælles. Men det er også en fortælling om jægerfolk og skovbønder, om enevoldskonger og kulsviere, og ikke mindst om mange generationer af skovdyrkere, der med flid har skabt en venlig og produktiv skov til folket på naturens bekostning.
Det er letlæselig forskning på dansk, illustreret med et storslået billedmateriale, som giver et hidtil ukendt indblik i en vigtig del af vores kulturarv og en oversigt over nogle af de værdier, vi bør passe allermest på i hovedstadens opland.
Bind 1 er en gennemgang af skovens historie i 11 kapitler, der med videnskabelig grundighed beskriver hver sin periode eller hvert sit historiske tema.
Bind 2 er et leksikon, hvor ca. 300 af skovens lokaliteter er beskrevet i alfabetisk orden, f.eks. forsvundne landsbyer, helligkilder, kæmpetræer og historiske vådområder.
Kortbogen (sælges også separat) indeholder et nytegnet detailkort over skoven (1:10.000) med over 800 stednavne, heraf mange fundet i historiske kilder under arbejdet med bogen. Og plast-foliering af alle kortbogens sider sikrer, at den ikke bliver ødelagt, når man tager den med i skoven, hvor nye oplevelser venter.


 SE EKSEMPLER PÅ OPSLAG