Stor bog om Esrum Sø


 

Som titlen oplyser, handler bogen ikke kun om selve søen, men også om dens nære opland, f.eks. Nødebo, Sørup og Esrum.
Sørup-afsnittet har naturligvis et kapitel om de berømte vaskerier ved søbredden, hvor søens rene vand blev brugt til at vaske tøj for institutioner og velhavende familier, først og fremmest i København. Der var ca. 20 vaskerier, som beskæftigede omkring 100 mennesker. 
I Fredensborg Slotspark koncentrerer bogen sig om det, der er sket ved søens bred, hvilket ikke er så lidt, og det giver anledning til mange spændende historier, f.eks. om Danmarks mærkværdigste monument. Men der er meget andet - lige fra Danmarks måske ældste grantræ til Danmarks første frimærke. I det hele taget lægges der mange nye og ukendte dimensioner til, som er med til gøre Esrum Sø til en endnu større oplevelse fremover. Forfatteren er civilingeniør og forlægger Niels Richter-Friis, som har boet ved søens bred i næsten 50 år, og som lige fra første dag har interesseret sig for alt, der har med Esrum Sø at gøre. Han fortæller ikke blot om kulturhistorie, men også om naturvidenskab, fisk, fugle og sejlsport så enhver kan forstå det.
Den 572 sider store bog er ikke blot rigt, men overdådigt illustreret med 670 billeder. Heraf er 80 fortløbende sider afsat til tegninger, akvareller og malerier, som bedre end ord fortæller, hvordan der har set ud, før parcelhusene holdt deres indtog. Flere af kunstværkerne har ikke tidligere har været afbildet - og slet ikke i så fornem en trykkvalitet som her.


 SE EKSEMPLER PÅ OPSLAG