Flot bog om Esrum Kanal


 

400 mand med skovl og trillebør.
Hvor utroligt, det end lyder, blev København for blot 150 år siden i stor udstrækning opvarmet af brænde fra Gribskov. Endnu mere utroligt er det, at brændet udelukkende blev transporteret ad vandvejen.
På kun tre år, fra 1802 til 1805, gravede godt 400 straffefanger, soldater og bønder en kanal fra Esrum Sø til Kattegat. Esrum Kanal var 9 km lang, 9 m bred og 1½ m dyb, og al jord blev flyttet med skovl og trillebør!
Brændet blev lastet på pramme, som blev trukket af heste langs Esrum Søs vestbred og videre ad Esrum Kanal til Dronningmølle. Her blev brændet kørt ud i havet på heste-vogne og lastet på sejlskibe, der fortsatte gennem Øresund til København. Mængden var anseelig, over 10.000 kubikmeter om året.
Pramfarten varede fra 1805 til 1873. De bedre veje og Gribskovbanens start i 1880 satte definitivt punktum for dette enestående kapitel i Nordsjællands historie.
Bogens forfatter, Bendt Friis, har interesseret sig så brændende for Esrum Kanal, at han i fem år har været fast gæst i Rigsarkivet. Her har han gennemgået og udvalgt de dokumenter, der egner sig til at dokumentere historien. Igennem hele sin fortælling lader Bendt Friis disse dokumenter komme til orde, hvilket gør fremstillingen yderst autentisk. Og i øvrigt afvekslende og let læselig.
Udover pramfarten handler bogen også om Esrum Mølle og Dronningemøllen ved Esrum Å samt om det ikke tidligere beskrevne Krudtværk ved kanalen i Snævret Skov. Disse tre vandmøller konkurrerede om vandet fra Esrum Sø. Når f.eks. Krudtværket åbnede for sluserne i en tør sommermåned, var mølleren i Esrum på fallittens rand.


 SE EKSEMPLER PÅ OPSLAG